نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

تعداد افراد روی خط : 4
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 2747
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
اطلاعیه شماره 4- نتایج
به اطلاع میرساند  نتایج قابل مشاهده در این سامانه، نتایج اولیه و غیر قطعی می باشد و صرفا جهت اطلاع همکاران است .
نتایج قطعی پس از بررسی نهایی به صورت مکتوب به مناطق اعلام خواهد شد.

اطلاعیه شماره 3 – زمان و تاریخ اعلام نتایج

نتایج اولیه نقل و انتقالات درون استانی  از ساعت 15 روزدوشنبه  1/6/1395 قابل رویت خواهد بود .

پس از بررسی نهایی نتایج قطعی به مناطق اعلام خواهد شد.

اطلاعیه شماره 2 – زمان و مکان پاسخگویی به سوالات همکاران

جلسه پاسخگویی به سوالات همکاران در خصوص نقل و انتقالات در روز های چهارشنبه ، پنجشنبه (3،4شهریور) از ساعت 8 صبح لغایت 13 عصر در محل آموزشگاه حاج یدالله کیانی ناحیه  یک شهرکرد تشکیل میشود .

آدرس : شهرکرد - خیابان شریعتی - چهارراه اداره برق -آموزشگاه حاج یدالله کیانی

اطلاعیه شماره 1 - اعلام نتایج
   1
کلیه منتقل شدگان دبیر تربیت بدنی و آموزگار تربیت بدنی بدون توجه به دوره و صرفا براساس نیاز منطقه مقصد در دوره مورد نیاز به کار گیری خواهند شد .
   2
با توجه به مصوبه کمیته نقل و انتقالات مبنی بر سهولت نقل و انتقال همکاران و عدم نیاز بسیاری از رشته ها در مناطق برخوردارونیمه برخوردار  کلیه منتقل شدگان مقاطع متوسطه اول و دوم  صرفا با اخذ تعهد تدریس در مقطع ابتدایی( به عنوان آموزگار ابتدایی تا زمان مورد نیاز )منتقل خواهند شد ودر غیر اینصورت انتقال انان  لغو خواهد شد
.