نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

تعداد افراد روی خط : 1
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 1354
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
توجه:
آخرین مهلت اعتراض به نتایج اولیه انتقالات پایان وقت اداری  دوشنبه 98/04/03 می باشد.بدیهی است بعد از تاریخ فوق هیچ اعتراضی پذیرفته نمی باشد.
98/04/01
فرهنگیان گرامی در صورت انصراف از انتقال، تقاضای مکتوب را به ادارات محل خدمت خود (مبدأ) تحویل نمایید.
98/04/01
 اطلاعیه :
نتایج انتقالات داخل استان اعلام گردید.
جهت مشاهده نتایج به آدرس http://chb.medu.ir (اخبار موضوعی»معاونت پژوهش ،برنامه ریزی و نیروی انسانی)  و در صورت اعتراض به امور اداری مناطق یا اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه فرمایید.
1398/03/30